รวมข่าวอัพเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ ต้องคืนบัตรภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564

รวมข่าวอัพเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ตรวจสอบเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมิถุนายน 2021 แบบละเอียด โดยข้อมูลอัพเดตในเรื่องการคืนบัตรของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ต้องการใช้สิทธิคนละครึ่งหรือสิทธิในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ะต้องสละสิทธิการเป็นผู้มีบัตรก่อน

โดยตามข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ ผู้ที่ถือบัตรจะต้องนำบัตรไปคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อป้องกันการรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนระหว่างโครงการ โดยผู้ที่ต้องการคืนบัตรสามารถเช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง แต่หากผู้ถือบัตรสละสิทธิและนำบัตรไปคืนแล้ว จะไม่สามารถสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ หรือทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีก (ตรวจสอบวิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณสมบัติได้นบทความถัดไป)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้เช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้

และสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิม และต้องการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 เข้าวันไหน หรือรายละเอียดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าวันไหนบ้าง สามารถศึกษาได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

  • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาท
  • ค่าเดินทาง ค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาท
  • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน (นำบัตรไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการ)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

  • วงเงินค่าค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือน
  • วงเงินค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือน

โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ จะได้รับวงเงินในวันที่ 1 และวันที่ 18 ทุกคน สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) ได้ทันทีที่วงเงินเข้าในบัตร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 เข้าวันไหน?

สำหรับในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ และได้รับเบี้ยความพิการจะได้รับเงินเพิ่มเติมจำนวน 200 บาท รวมเป็นเงิน 1000 บาท โดยจะได้รับโอนเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และเบี้ยความพิการเพิ่มเติมอีก 200 บาท

ซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นได้ตามปกติหลังจากคืนบัตร